#bad ui design

Jak temné UX vzory cílit na nejzranitelnější

Nevytvářejte to doma ... 3 UI katastrofy, aby se zabránilo