#osvědčené postupy pro návrh loga

12 Základní pravidla, která je třeba dodržovat při navrhování loga