#obrázky a typ

Typ míchání a obrázky: Jak řídit řízenou kolizi