#v souladu s vývojovými trendy

Měli byste sledovat trendy ve vývoji?